تبلیغات

تابیدن دستگاه لیزر

عمل جراحی با دستگاه لیزر پر سرعت است و به جهت عدم تماس فیزیکی دستگاه لیزر جراحت و صدمات مکانیکی وارده به بافت های همسایه و هم ترومای بعداز فعالیت اندک است . - دستگاه لیزرها بر حسب توان خروجی خویش بافت ها را برش می دهند ; انعقاد و یا این که تبخیر می نمایند . - دستگاه لیزر تورم ; التهاب ; درد و اسکار بعداز فعالیت را کاهش می‌دهد و این خویش منجر تحریک و ادامه کار فیزیولوژیک ارگانیک حوزه‌ فعالیت می‌شود - گرانی و مخارج زیاد بالای امکانات - نبودن یک مدل دستگاه لیزر برای همگی اعمال دندانپزشکی - احتمال زخم اتفاقی به دیده مریض و کارمندان و سوزاندن نواحی فعالیت نشده - دستگاه لیزر را برای دندان هایی که پیش از این ترمیم فلزی داشته اند نمی‌توان استفاده کرد . اثر کلینیکی دستگاه لیزرها اثر ضد درد و تسکینی : اثر دستگاه لیزر ها در التیام ; کاهش و از بین بردن درد به دو صورت زیر است : - تغییر‌و تحول پلاریزاسیون در غشای اعصاب و روان محیطی و کاهش سرعت جهت دهی عصبی که باعث تعدیل پیام های دردناک می گردد .

 

تارهای عصبی توشه الکتریکی مثبت در بیرون دارا‌هستند و در نصیب داخلی غشای سلولی توشه منفی موجود هست این پلاریزاسیون غشای عصبی با درد به نیز می خورند و منجر عبور جریان الکتریکی یا این که انتقال درد می گردد . این اثرات با تغییراتی در غلظت یونی بخش های داخلی و فرنگی سلول همراه است . تابیدن دستگاه لیزری سبب ساز هیپرپولاریزاسیون غشای عصبی میشود و آستانه تحریک آن را بالا میبرد و در سود منجر کاهش درد یا این که عدم انتقال آن می گردد . - ساخت و ترشح مواد متصله مورفین نظیر آنکفالین ها و آندورفین ها که نوروترانسمیترهای مهارکننده شم درد می باشند .

در محل سیناپس های عصبی ; نوروترانسمیترهای عصبی وجود دارا‌هستند که استدلال انتقال پیام های عصبی از یک سلول به سلول دیگر میباشند . از طرفی نوروترانسمیترهای مهار کننده شم درد هم نظیر آنکفالین ها و آندورفین ها ; مواد بیولوژیکی در محل سیناپس های عصبی می باشند و از انتقال پیام های دردناک عصبی جلوگیری و اثرات نوروترانسمیترها را خنثی می نمایند . تابیدن دستگاه لیزری سبب ساز تحریک و ترشح آنکفالین ها م آندورفین ها می‌شود و به‌این سان اثر ضد درد و التیام خویش را ایفا می نماید . دستگاه لیزر ها در التیام و از بین بردن درد نواحی گوناگون دهن ; دندان ; فک وصورت ; مفصل گیجگاهی فکی ; کاربرد موثری داراست .

 

اثر ضدالتهابی :

منجر کاهس مواد التهابی مثل پروستاگلاندین ها و پروستاسیکلین ها می گردد . پروستاگلاندین ها ( نظیر PGE2 ) نقش مهمی در التهابات ; ادم و آماس بافتی دارا هستند که در اثر جراحت های وارده به بافت آزاد میشوند و منجر اتساع و گشوده شدن عروق و خارج ریختن پلاسما به درون فضای بین سلولی و بیرون سلولی می‌شوند که سود آن تجمع مایعات بین بافتی ; ادم ; التهاب و آماس است . در اثر تابیدن دستگاه لیزر ; پروستاگلاندین ها که ادله التهاب است و در سود التهاب ادم و آماس و همراه با آن درد هم کاهش می‌یابد .

خرید تیوب لیزر

+ نوشته شده توسط Rollup در دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱ قبل از ظهر، ۵ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: دستگاه لیزر، دستگاه لیزر برش و حکاکی، دستگاه لیزر حکاکی، قیمت دستگاه لیزر
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha