تبلیغات

گستردگی بینابی ارتفاع موج  دستگاه لیزر : مریی , فرو سرخ و نظایر آن

در نصیب قبلی به معرفی دستگاه لیزر و کاربردهای آن پرداختیم در‌این نصیب به تعریف برهم کنش و گونه های گوناگون و کاربردهای آن میپردازیم .

دستگاه لیزر

برهمکنش تابیدن با ماده و کار دستگاه لیزر

در برهمکنش تابیدن با ماده سه پروسه صورت می دهند که آن ها را به گسیل خودبه خویش , جذب و گسیل القایی می‌شناسیم . تا سال 1917 م فرض بر آن بود که دربرهمکنش تابیدن با ماده با دوفرآیند گسیل خودبخود و جذب سرو فعالیت داریم . در سال 1917 انیشتن در تعبیر آماری تابیدن جسم سیاه گفت که گسیل دیگری که آنرا گسیل القایی نامید موجود هست و دستگاه لیزرمبتنی برتابش گسیل القایی است . اکنون به تعبیروتفسیر این سه روند می‌پردازیم .

فرض کنیم که الکترون درمداری در گردش باشد . در صورتی به طریقی این الکترون به مدار فراتر برده شود , الکترون رغبت داراست که به مرحله زیر ترفرو افتد . در شرایطی که فرو افت با گسسیل موج الکترو مغناطیس همراه باشد آنراگسیل خودبخود می‌گویند . اکنون فرض کنیم اتمی که الکترون آن درحالت ذیل  دستگاه برش کاغذ خیس است بافوتونی که فرکانس آن از E2 - E1=hv به دست می‌آید بر نیز کنش داشته باشد , در اینصورت فوتون به آسانی جذب اتم خواهد شد . این فرایند جذب نامیده می گردد .

حال در شرایطی که اتم در موقعیت بالایی قرار گیرد و بازار کار برش لیزری  فوتونی با انرژی hv با اتم تحریک شده بر همکنش نماید , بهطوری که اختلاف انرژی اتم یعنی E2 - E1 به عبارتی میزان hv باشد , در‌این‌صورت فوتون فرودی الکترون رابه سقوط به سطح ذیل خیس وادار خواهد کرد که دراینصورت دوفوتون خوا‌هیم داشت . فوتون القاء شونده و فوتون القاء کننده که به طور نیز فاز درجهت فوتون القاء کننده روان میگردند قیمت دستگاه برش سنگ  . به‌این مراحل گسیل القایی گقتهمی شود .

گونه های دستگاه لیزر و خصوصیت آناندستگاه لیزرها را می شود به روش های مختلفی نوع بندی کرد :

1 - مبتنی بر شرایط محیط فعال : جامد , مایع , گاز , یا این که پلاسما

3 - روش تحریک یا این که پمپاژمحیط فعال ( دمش ) : دمش نوری , دمش الکتریکی و غیره

4 - مشخصه تابیدن صادر شده به وسیله دستگاه لیزر

5 - تعداد ترازهای انرژی که درفرآیند تقویت فروغ و خدمات لیزر برش روشنایی کمپانی می نمایند

خرید تیوب لیزر

+ نوشته شده توسط Rollup در پنجشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۴ قبل از ظهر، ۷ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: دستگاه لیزر، دستگاه لیزر برش و حکاکی، دستگاه برش لیزری، دستگاه لیزر حکاکی، قیمت دستگاه لیزر
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha