تبلیغات
در مقاله های پیش به شما ساخت اشکال طرح های خوشگل و کارآمد را با استفاده از دستگاه برش لیزری فراگیری دادیم . ولی درین نصیب می‌خواهیم توسط دو متریال گوناگون , زیرلیوانی های زیادخوشگل برای روی میز غذاخوری و یا این که استفاده در هتل ها و رستوران ها به شما فراگیری دهیم . 
موردها ما یحتاج برای ساخت زیر لیوانی با استفاده از دستگاه برش و حکاکی لیزری : 2 برگه آکریلیک که یکی‌از آنان از یک طرف نوار چسبنده داشته باشد . 
2 صفحه چوب 3 میلی متری که یکی آنان از یک طرف نوار چسبنده داشته باشد . 
دستگاه برش و حکاکی لیزری 100 وات با لنز دستگاه برش و حکاکی لیزری 1 . 5 اینچی 

ساخت زیرلیوانی با دستگاه برش لیزری 
سطح نخستین : 
وارد کردن طرح دستگاه برش لیزری 


شما می‌توانید طرح زیر لیوانی با دستگاه برش و حکاکی لیزری را از نصیب طرح های دستگاه برش لیزری دانلود نمائید . آن‌گاه آن را به گونه های قابل انعطاف افزارهای گرافیکی وارد فرمائید و هر تغییری که دوست دارید انجام دهید . توجه طرح را روی 500 dpi قرار دهید . 
برای حکاکی روی آکریلیک مورد نظرتان می بایست فویل هر سمتی که میخواهید حکاکی شود را بردارید . 

تراز دوم : 
پردازش طرح با دستگاه لیزر 


 

ساخت زیرلیوانی با دستگاه برش لیزری 

هم اکنون نوبت آن رسیده تا کاغذ های آکریلیک خویش را برای برش و حکاکی مهیا فرمایید . برای سود خوبتر در کارتان عملکرد فرمایید از میز منحصر به فرد برش آکریلیک استفاده فرمایید تا منعکس شدن اشعه لیزر بر روی پشت کاغذ آکریلیک شما تاثیر نگذارد . 
برای برش یا این که حکاکی آکریلیک می‌توانید از میز شمشیری با مشبک آشیانه زنبوری استفاده نمایید . برای حکاکی می بایست اعتنا داشته باشیدکه روکش روی ورق را جدا فرمائید که کیفیت حکاکی با دستگاه برش و حکاکی لیزری معلوم شود . 
بعد نوبت برش و حکاکی چوب میرسد . شما می‌توانید از پیکربندی زیر برای دستگاه برش و حکاکی دستگاه برش و حکاکی لیزری خویش استفاده فرمایید . 
پیکربندی برای برش و حکاکی آکریلیک : 


پیکربندی برای برش و حکاکی چوب : سطح سوم : 
اسمبل کردن طرح زیر لیوانی 

متریال مورد استفاده شما پس از برش و حکاکی به نظافت کردن خاصی نیاز ندارد . تنها فویل حافظ را از روی قطعات آکریلیک بردارید . کاورهای روی قطعات دایره ای صورت بردارید و طبق تصویر زیر بخش هایآکریلیک و چوب را از نصیب بیرونی جایگزین فرمایید . 
ساخت زیرلیوانی با دستگاه برش لیزری 
اکنون شما با استفاده از دو دسته متریال متفاوت و دستگاه برش لیزری , طرح های زیبایی از زیر لیوانی را خوی نموده اید که میتوانید از آنان در خانه خودتان استفاده نمائید و یا این که چه بسا آنان رابرای فروش انبوه , ایجاد نمائید .
خرید دستگاه لیزر